Festivaler som TIFF = konferanseboom

I Markant nummer 6 2007, kunne du lese om hvor viktig festivaler er for Tromsø by – på mange plan. Det var en morsom sak å skrive siden festival-tanker varmer mitt hjerte best på en mørk o kald vinderdag.

Et økende antall bedrifter og organisasjoner fra hele landet velger å legge konferanser og aktiviteter til Tromsø mens det er festivaler i byen.

Tromsøårets kulturelle mangfold med musikk, film og andre kunstformer begyn- ner i januar med Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) . Bedrifter fra hele landet legger nå sine konferanser og arrangemen- ter til TIFF-uken, noe som genererer økt omsetning for byens næringsliv og selvsagt også for TIFF . Det er tydelig at dette er blitt en attraktiv tid å få folk til Tromsø på .

Søt symbiose

– Vi har lagt vår arktiske konferanse med 600 deltakerne midt imellom TIFF-uken og Nordlysfestivalen, forteller Reinhold Fieler, manager for Arctic Frontiers .

– Disse to flaggskipene i byens kulturliv beriker Arctic Frontiers og opplevelsene til konferansedeltakerne på en helt enestå- ende måte .

Samarbeidet er basert på en symbiose der TIFF og Nordlysfestivalen lager «kul- turprodukter» for konferansen, som igjen gir økonomiske bidrag til festivalene som leverer til et internasjonalt publikum .

– Vi vil gjerne utvikle denne kombina- sjonen videre . Kanskje kan vi formidle forsk- ning, historie og utrykke følelser gjennom kultur på regionens konferanser, sier Fieler .

Mangfoldsuke

– TIFF registrerer nå at et økt antall bedrif- ter og organisasjoner velger vår festivaluke når de legger konferanser og aktiviteter til Tromsø . TIFF får dermed flere folk på film og hotellnæringen får ekstra overnattinger, noe som er bra for både TIFF og nærings- livet, forteller informasjonssjef for TIFF, Lisa Hoen .

I tillegg til Arctic Frontiers konferanse, velger fylkesmannen i Nordland å legge sin konferanse til samme uke mens utdanning . no legger sin andre konferanse på rad til samme tidspunkt som TIFF . A-forbundet, de ansatte på Aftenposten, har valgt festival- uken til sin bedriftstur til Tromsø .Samtidig er festivalene en solid mar- kedsfører for å rekruttere ny arbeidskraft til byen .

Studentmagnet

– Det er mange studenter som interesserer seg for musikk og film . Festivalene trekker unge mennesker som kanskje vurderer å studere i Tromsø og Studentsamskipnaden er derfor samarbeidspartner med flere festi- valer, inkludert TIFF, forteller Benjamin Schei . Han er direktør i Studentsamskipnaden .

Deres misjon er å legge til rette for studentenes sosiale, kulturelle og materielle rammebetingelser

– Studentbyen Tromsø er vårt fokus . Det har blitt en tøffere konkurranse om studentene i landet, og vi ønsker at Tromsø skal være en attraktiv studentby som tiltrek- ker seg flinke studenter, forteller direktøren .

Sammen med universitetet og høg-skolen i Tromsø støtter de festivaler som TIFF med både økonomisk støtte og frivillige .

– Festivalen ville ikke blitt til uten frivillige . Nesten 300 stilte opp for festivalen i 2007 . Siden Tromsø er en studentby har vi mange ressurspersoner blant de frivillige og de er et viktig ansikt utad for festivalen, forteller Hoen

FAKTA

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) arrangeres neste år for 18. gang.

• Målt i antall besøk er TIFF Norges største filmfestival (46.472 besøkende 2007)

• Publikum bruker 3 millioner kroner på kinobilletter og andre ting som er direkte tilknyttet filmfestivalen. For hver krone de bruker på festivalen, bruker de tre kroner på andre ting, som mat, transport eller annet og dermed sitter næringslivet igjen med over 9 millioner kroner.

• De 1.600 tilreisende publikummerne er de som legger mest penger igjen i byen: De bruker i gjennomsnitt 3.800 kroner hver i løpet av festivaldagene, inkludert flybillett.

• Totalt genererer festivalen 25.000 besøk til byen av folk som skal på kafé, kino eller andre arrangementer.

• Media trykker rundt 58 helsider med redaksjonelt stoff, og sender over 140 minutter om festivalen på TV og radio. (Kilde: Markedsundersøkelse utført av Bedrifts- kompetanse AS under og etter TIFF06)