Hva gjør du egentlig når leietaker ikke betaler sin leie?

Vi er heldige eiere av to to-romsleiligehter i Tromsø. Og ja, vi bor i den ene og leier ut den andre “til markedet tar seg opp” og vi kan kvitte oss med begge og finne noe større. Men “heldigvis” fant vi en tillitsverdig leietaker i vinter etter mange visninger og manger fine folk på besøk. Den unge herremannen hadde fast jobb hos et av landets største konsern, reiste mye i jobben og hadde nylig vært igjennom et brudd som medførte behov for ny møbelert bolig. I tillegg var han mer enn villig til å holde visning når vi ba om det og flytte på kort varsel om det skulle resultere i salg. Vi skrev kontrakt, depositum ble betalt og etter kun èn førstepurring kom første og så andre husleie på konto til avtalt dato. Men så sa det stopp! Etter nesten daglige purringer på e-post og sms, og etter like mange lovnader om at pengene var overført, viser det seg at mannen har vært svært uærlig med oss. Han ønsker heldigvis å beholde et ryddig forhold til eier…men ønsker ikke å betale det han skylder før det passer han. Derfor er min bedre halvdel på besøk i leiligheten nå og venter på at mannen skal dukke opp som avtalt for å få systemnøklene i retur slik at han ikke lenger kan bo der uten å betale de flerfoldige tusen som han skylder. Og “heldigvis” har jeg lært meg masse om utleiers rettigheter i slike tilfeller: Namsfogden er vår kjære venn som tar et gebyr i betaling når man leverer inn klage mot missligholdt kontrakt, et beløp man får i retur sammen med utestende husleie når leietaker viser seg å være skyldig samt betalingsdyktig (og ikke har førsterettskrav mor seg sånn som momsskyld). Da trekkes rett og slett han direkte i lønn….

  • Leie er som regel er noe av det siste leietaker misligholder.
  • På et tidspunkt må du som utleier sette strek og jobbe for å få fristilt lokalene med sikte på å få inn en ny leietaker som forhåpentligvis betaler.

Formkrav til utleiers oppsigelse

  • En oppsigelse kan tjene som tvangsgrunnlag for fravikelse når oppsigelsen oppfyller formkravene i husleieloven § 9-7 og leietaker ikke har protestert skriftlig til utleieren mot oppsigelsen innen en måned.
  • I henhold til husleieloven § 9-7 skal oppsigelse fra utleier være skriftlig og den må begrunnes. Det stilles ikke krav om noen utførlig oppsigelsesgrunn, men begrunnelsen må være konkret i den grad at leietaker kan vurdere om han ønsker å protestere. Det skal i oppsigelsen opplyses om at leietaker kan protestere innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Videre skal det opplyses om at dersom leietaker ikke protesterer innen fristen, taper han sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, og at utleieren i så fall kan begjære fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *