COP15

To my few but important readers who prefer the English language: We, as in my colleagues and I, have decided to support our long-time customer Bellona who is one of three main partners in Copenhagen municipality under the UN Climate Summit, and co-organizer of a large popular events at the Town Hall Square. (Read more about COP15 here.)home_-_cop15_united_nations_climate_change_conference_copenhagen_2009

Så til dere som leser norsk: Jeg er så fryktelig heldig at jeg, på vegne av jobben, ble invitert til å delta på COP15 sammen med Bellona. Min jobb er jo å vise medmennesker at smarte løsninger som reduserer klimagassutslipp, også sparer tid og penger. Hva er dette COP15, sier kanskje du som ikke har lest den delen av avisene de siste årene. Vel, de internasjonale klimaforhandlingene er FNs forsøk på å lage en plan for den globale klimadugnaden: Hvor mye skal klimagassutslippene reduseres, og hvem skal betale for det? På COP15, København-toppmøtet i desember, skal forhåpentligvis en ny internasjonal klimaavtale vedtas. Jeg gled-gruer meg til å se hva alle de smarte hodene kommer frem til disse viktige ukene i november og det skal være stort, STORT å oppleve atmosfæren under toppmøtet.

Bellona skriver: Det startet på FNs store miljøkonferanse i Rio de Janeiro i 1992. FNs klimakonvensjon ble vedtatt og verden hadde fått sitt første redskap i kampen mot klimaendringene. I Japan tre år etter kom Kyoto-protokollen som bandt de rike landene til å redusere sine klimagassutslipp. Men forpliktelsene var små og kortsiktige. Klimamøtet på Bali i 2007 bestemte at det må forhandles om betydelig større reduksjoner fram til toppmøtet COP 15 i København i desember 2009. I desember 2009 er verdens øyne rettet mot København der en av vår tids viktigste avtaler skal fremforhandles.

Lykke til – vår fremtid avhenger av slike forhandlinger. Nå.

Home - COP15 United Nations Climate Change Conference Copenhagen 2009

Her er VGs eneste treff på COP15 så langt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *