Idag fikk jeg 22 nye kollegaer – i England

Jeg må ha ramle over en lykkegruve da jeg begynte i denne jobben, for de gode nyhetene og fine menneskene liksom bare ramler inn i hverdagen.

noen ansatte

Idag kunne jeg med stor iver sende en hyggelig melding til landets presse, som fortjener litt plass i denne lille bloggen min:

Avikom-ansatte får 22 engelske kolleger

Avikom og britiske Questmark danner selskapet Easymeeting Ltd. Totalt 60 ansatte ledes nå fra Tromsø.

Eierne i Avikom og Questmark etablerer nå det felles holdingselskapet Easymeeting Ltd. Både Avikom og Questmark tilbyr løsninger og tjenester som muliggjør reisefrie møter. Selskapene har hatt en sterk vekst i mer enn 10 år, og er meget godt posisjonert innenfor en bransje som står foran en formidabel utvikling.

− Vi samler oss i en ny gruppering sammen med Questmark, slik at vi blir en større aktør og får enda flere dyktige folk med oss. Vi tar nå del i et stort og voksende marked i England, forteller Hans Johan Tofteng, daglig leder i Avikom AS og fortsetter:

− Vi har allerede samarbeidet lenge med utvikling av ny teknologi og skal nå løse enda flere oppgaver sammen. De ansatte i Avikom får nå formelt 22 nye kolleger basert i England, og sammen jobber alle for å utveksle og utvikle felles kompetanse og kunnskap.

Hyppige reisefrie møter
Hans Johan Tofteng møtte Sam McMaster, daglig leder i Questmark for fem år siden og de har siden den gang bare truffet hverandre fysisk ti ganger.
−Men vi har møttes stort sett hver dag det siste året. Vi har brukt vår egen medisin til å bygge opp felles tillitt, felles visjoner, og felles kultur i bedriftene våre. Da jeg møtte Sam første gangen oppdaget vi umiddelbart at vi hadde samme tanker om bransjen og teknologien. Vi hjelper folk til å møtes enklere, og derfor heter fellessatsningen Easymeeting.

Over 60 ansatte
−Avikom har 32 ansatte i Norge, to i Sverige og fire i Danmark og Questmark har 22 i England, noe som betyr at 60 ansatte nå er spredt geografisk mellom våre fem kontorer i Norge, Nottingham og Belfast, i tillegg til kontorene i Sverige og Danmark, forteller Tofteng.
Tross geografiske avstander møtes de ansatte enkelt og personlig ved hjelp av videomøter, noe som bidrar sterkt til å bygge lagånd i den nye organisasjon. Sammen leverer vi komplette videoløsninger som gjør det enklest mulig for brukerne å ha møter uten å bruke tid og penger på å reise.
Organisatorisk sett opprettholdes Avikom og Questmark som selvstendige selskaper, men de eies nå av et felles eierselskap.

− Dette er et første steg i en videre internasjonaliseringsstrategi i Avikom, og vi ser et stort vekstpotensial. Med vår kompetanse vil vi hevde oss internasjonalt, konstaterer Tofteng.

Aksjonærene i Avikom og Questmark har byttet sine respektive aksjer i de to selskapene mot å få aksjer i eierselskapet. Eierne av Avikom har en eierandel på ca 80 % i Easymeeting Ltd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *