Audun, Ragnhild og kvinnepanelet:

Jeg sitter i mitt søte lille hjem og lyser opp nabolaget av stolthet. Hele Bjerkaker kan nok se meg nå! Min kjære venninne og supre tidligere kollega ble idag lansert som en av mange flotte kvinner i regjeringens kvinnepanel. Audun Lysbakken etablerte nemlig i dag Kvinnepanelet 2010, og Ragnhild Dalheim Eriksen fikk et velfortjent og viktig sete her (tredje fra venstre på bildet nedenfor). Tenk, for en mulighet! Å, jeg er altså så stolt og gleder meg til å se hva denne kvinne kan få til  – hun bruker alltid sine muligheter vel!

– Jeg ønsker en ny og vitaliserende debatt om likestilling. Målsettingen med panelet er å få innspill, engasjere og sette dagsorden i forhold til dagens likestillingspolitiske utfordringer. Ikke minst håper jeg å engasjere dagens unge, og trekke debatten inn på arenaer der man kanskje ikke har diskutert likestilling tidligere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding idag.

kvinnepanelet_540x270

Lysbakken presenterer kvinnepanelet. Foto: Berit Roald/Scanpix

Kvinnepanelet hadde sitt første møte i dag, og Ragnhild lyste nok opp gruppen som alltid – også litt fordi hun stolt bar sin kofte på møtet. Kvinnepanelet består av 31 kjente og ukjente kvinner – representert ved ulike samfunnsgrupper, yrkesgrupper, aldersgrupper, erfaringer og etnisiteter. Panelet skal virke over et halvt år, fram til sommeren.

Kvinnepanelet ble i dag etablert av Barne-, Likestillings- og inkluderingsministeren, men skal for øvrig jobbe uavhengig. Panelet får ikke noe ferdig definert mandat men skal arbeide med dagens likestillingsutfordringer og komme med konstruktive innspill til statsråden. Lykke til, damer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *