Grenseløse muligheter

Bladet Tromsø – 09.02.2010 – Seksjon: Nyheter

Av Marie Smedsrød, Avikom AS

Retriever - Nyhetsklipp


04.02. skriver iTromsø at tidligere lokalpolitiker Roger Ingebrigtsens eget departement fikk vedtatt et statlig utvalg hvor alle er fra Oslo og Akershus. Ingebrigtsen får etter dette servert diagnosen “Oslo-syken” i media. Kanskje kan vi snu litt på denne utfordringen og heller si at løsningen allerede finnes?

Altfor ofte søker vi etter nye løsninger på problemene isteden for å utnytte eksisterende muligheter. Videomøter har eksistert i 20 år og både kvalitet og brukervennlighet skulle tilsi at vi burde bruke dette mye mer. Endring er vanskelig og endring i måten organisasjoner jobber på er enda mer komplisert. Idag har 70-80 kommuner videoløsninger som er tilgjengelig for politikere, studenter, næringsliv, men de står nok altfor mye utbrukt. Å endre organisasjoners måte å tenke og gjøre ting på er komplisert. Når vi ble valgt til å utvikle Digitale senter (www.digitalesenter.no) for Troms Fylkeskommune, tok vi kontakt med alle departementer for å kartlegge hvem kommunene kunne snakke med og lærte fort at her finnes det utstyr i fleng mens møtekulturen rundt om må endres litt.

– Det er skuffende at en eneste kommune, Oslo, har godt over en tredel av menneskene som er utnevnt til statlige råd, styrer og utvalg, uttalte Roger Ingebrigtsen til Bladet Tromsø for seks år siden.

Og kommunalminister Liv Signe Navarsete ønsker å snu utviklingen der de som ønsker å bo andre steder enn Osloområdet, likevel ser seg nødt til å flytte på seg fordi det er i Oslo-området de finner jobb og utdanning. Men visste du at Studiesenteret.no er Norges mest innovative studiemiljø?  – Lavangen i Troms har for eksempel ikke veldig mange innbyggere men for noen er det verdens beste studentby. Så igjen spør vi: Kan vi snu litt på denne problemstillingen og heller si at løsningen allerede finnes? Økonomiske tidsbesparende løsninger for reisefrie møter med enorme muligheter for kompetansepåfyll finnes spredt utover det ganske land, blant annet i disse 40 Digitale senter i Troms. Listen med gode eksempler er lang, men Dyrøy kommune er her ekstra enkel å trekke frem som kommune der gode og store ting skjer, men selvsagt ikke av seg selv: Dyrøy blir ofte brukt nettopp som eksempel på en liten kommune som har lykkes med systematisk utviklingsarbeid gjennom flere år. Her satses det på stedsuavhengige arbeidsplasser og innbyggerne vet de har tilgang på samme tilbud som de i byene. Og da legger vi gjerne til: Selvsagt er denne kommunen superbruker av bredbåndsmøter. På denne måten er Dyrøy verdens navle, på lik linje med alle Digitale senter-kommuner, for verden kommer rett inn til deres møterom – og de kommer rett ut i verden med få tasteklikk. Medisinen på den påståtte Oslo-syken kan altså kureres umiddelbart: La norske kommuner delta i utvalg og råd direkte fra sin hjemkommune og få opp bruken av møterom som allerede finnes til dette formål i Oslogryta! Rådhuset i Tromsø, for eksempel, har et lett tilgjengelig digitalt senter. Bruk det!

Det er viktig å reise og møte mennesker – men noen av møtene kan være reisefrie også sånn at du får mer fritid og din arbeidsplass sparer seg for unødvendige reiseutgifter. Sist uke har vi hatt viktige møter i Stockholm, London og i New York og arbeidsmøter med nære kollegaer i Nottingham, Oslo og Flekkefjord. Vi drakk kaffe med alle våre kollegaer i Norge mandagsmorran klokka halv ni – som vanlig. Onsdag deltok vi også på Engelskkurs med våre kollegaer med lærer fra Universitetet i Oslo. Også dette uten å forlate flotte Tromsø. Takket være en slike grenseløse møteplasser kan vi velge å få med oss det meste; møter med samarbeidspartene og kolleger verden over, kurs og konferanser som vi normalt ikke har budsjett eller tid til, og samtidig hente i barnehagen, og eller være hjemme til middag klokka fem! Og vi kan sitte i råd og utvalg mens vi også tar utdannelse fra verdens beste studentsted – din hjemby uansett hvor den ligger i verden. Videomøter over bredbånd er effektivt – det sparer tid, penger og miljø og teknologien kan også underbygge god distriktspolitikk!

©Bladet Tromsø

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *