Sjakk-OL i Tromsø 2014

Ah! Gleden av å våkne grytidlig på en lørdag med høstsola tittende inn vinduet kunne kun toppes av en gladnyhet som tikket inn på telefonen: Den internasjonale sjakkongressen har avgjort at Tromsø får sjakk-OL i 2014! Og i spissen står super-Børge (bildet) og en flott gjeng mennesker som har jobbet hardt og rolig mot et enormt mål som vil komme hele byens befolkning til gode.Noen fakta:

 • Det første offisielle sjakk-OL ble arrangert i 1927. Det neste går i Istanbul i 2012.
 • Tromsø fikk 95 stemmer igår mens  bulgarske Albena, fikk de andre 47.
 • Regjeringen har stilt 70 millioner kroner til disposisjon for å få begivenheten til Tromsø.

Noen viktige punkter fra søknaden:

Visjonen/hovedmålet er:
”Sjakkolympiaden 2014 i Tromsø skal styrke Tromsø som arrangørby, sprenge grenser i formidlingen av sjakk, og synliggjøre sjakkens betydning for læring og utvikling”.

 • Sjakk-OL er det største arrangementet innen sjakk og samler omkring 150 deltakerland med stor oppmerksomhet over store deler av verden. Dette gjør arrangementet til verdens nest største idrettsarrangement målt etter antall deltagende nasjoner, bare slått av sommer-OL.
 • 100 av de 101 internasjonale idrettsarrangementene i Norge siden 1895 har vært arrangert i Sør- Norge.
 • I budsjettet legges til grunn et forsiktig anslag på 400 mediepersonell/journalister til sjakkolympiaden, hvorav halvparten er featurejournalister. Til sammenligning var det over 600 akkrediterte mediepersonell i Dresden 2008.
 • Målsettingen er 100 medieoppslag i gjennomsnitt per dag under de 14 dagene olympiaden finner sted. Det vil bli inngått avtale med Meltwater News om måling.
 • Et Sjakk-OL i Tromsø vil være i tråd med regjeringens nordområdesatsing. I Regjeringens nordområdestrategi slås det fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer.
 • Et Sjakk-OL i Tromsø kan bidra til å øke kunnskaps- og kompetansenivået i nord. Planlegging og gjennomføring av Sjakk-OL i Tromsø forutsetter et betydelig tilfang av kompetanseinsentiv arbeidskraft.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementet har samfunnsøkonomiske effekter ved at det utløses aktiviteter som bidrar til økt etterspørsel etter arbeidskraft.
 • Det forutsettes at i løpet av femårsperioden 2010-2014 vil Sjakk-OL i Tromsø utløse aktivitetsøkninger i Tromsø tilsvarende ca. 94 mnok totalt. I tillegg vil både publikums og de akkreditertes private konsum utløse aktivitetsøkninger på ca. 22 mnok i 2014. Disse aktivitetsøkningene representerer en sysselsettingseffekt i seg selv, direkte effekter. I tillegg vil den direkte aktivitetsøkningen medføre underleveranser fra andre næringer og de sysselsatte av aktivitetsøkningene vil bruke deler av inntekten til kjøp av varer og tjenester i regionen.
 • Tromsø by vil ha behov for omfattende kultur-, natur- og aktivitetstilbud under olympiaden.
 • Åpnings- og avslutningsseremoniene og andre kulturtilbud i 14 dager må planlegges og gjennomføres, noe som skaper aktivitet i byens/regionens ulike kulturinstitusjoner (Tvibit, Hålogaland Teater, Kulta, Kulturhuset, UiT, Vitenssentret), blant profesjonelle kunstnere, kulturelle innovatører og i frivillige organisasjoner. Det faktum at nesten 2 000 akkrediterte (spillere, kapteiner
  13 o.a.) har fridager, samt fri hver dag frem til kl 15:00, åpner for utvikling av, og etterspørsel etter aktivitetspakker.

IT Forum Nord-Norge inviterte nylig til seminar om viktig sak på sine hjemmesider:

IT-Forum Nord-Norge ønsker å finne ut hvilke muligheter et eventuelt Sjakk-OL skaper for våre medlemmer. Hva er behovet for IT-løsninger og –tjenester ifm arrangementet? Hvilken IT-kompetanse er nødvendig å tilføre organisasjonen? Skal kompetansen ansettes eller leies inn? Hvordan tenkes lokale/regionale IT-leverandører brukt ifm. arrangementet? Hvilke IT-investeringer må gjøres?

Med visjonen “Chess to the world” vil Tromsø 2014 formidle verdens tredje største idrettsarrangement til alle verdenshjørner. Et OL i sjakk er nemlig et “OL i Internett”, ifølge Børge J. Robertsen, daglig leder i Sjakk Tromsø 2014 AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *