Guide til svangerskapspermisjon og fedrekvote hos NAV

 

*** DETTE ER ET INNLEGG FRA 2011 ****

 

Tips og triks til å søke mammaperm, pappaerm og fellesperiodeperm.

Nå som jeg har leita meg gjennom jungelen, påstår jeg at det i grunnen ikke er så vanskelig, bare man vet hvilke skjema som skal fylles ut og sendes nav samlet i konvolutt. Og her er de:

a) Du skal alltid ha et coverark
b) Du skal fylle ut skjema om foreldrepenger, både far og mor, som heter NAV 08-3001bm11-2010 (NB! Det heter foreldrepenger, ikke svangerskapspenger, både for far og mor i spe.)

a og b kommer opp samtidig når man henter skjema på nav sine hjemmesider her.

b) Lønn skal dokumenteres med dokument NAV 08-3001bm11-2010 samt lønnslipp(er) som viser faktisk inntekt de siste 10 månedene. (Jeg legger ved fra desember foregående år samt ferskeste fra i år.)
d) Ultralydfesta Termin skal bevises med kopi av Helsekort for Gravide eller brev fra legen.

Dette samles i konvolutt og sendes nav så snart som mulig etter uke 26.

 

Jeg er helt fersk på dette med å produsere en hybelboer inni magen, som så skal komme ut og leve sammen med oss. Derfor har jeg jobbet meg gjennom NAV sine sider og nå trur jeg at jeg vet hva som skal til for at systemet skal vite at jeg/barnefaren skal i permisjon når og samtidig sørge for at vi har ordinær inntekt i permisjonsperioden. Nå skal jeg bare studere dette med FLEKSIBELT UTTAK litt mer…

 

Suppler/korriger gjerne innlegget!

 

Først: Sjekk ut denne enkle videoen NAV har laget!

HVOR LANG PERMISJON KAN DU TA UT?
I Norge har begge foreldre rett til permisjon i denne anledning; mor må ut av arbeid og inn i permisjon (fødselspermisjon) tre uker før den ultralyd-bestemte terminen, og etter termin skal hun ta ut ytterligere seks uker (del av svangerskapspermisjonen). Far kan etter 1. juli 2011 ta ut 12 uker permisjon han også. Svangerskapspermisjonen utgjør 46 uker hvorav mor må ta 9 uker, far 10 uker, og de resterende 27 uker kan foreldrene dele.

 

HAR DU VANLIG INNTEKT MENS DU ER I PERMISJON?
Om du som kommende/nybakt forelder har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til, har du krav på foreldrepenger mens du er ute i permisjon.

Som kommende/nybakt mor  etter 1.juli 2011, får du enten 47 eller 57 uker permisjon  med henholdsvis 100% eller 80% lønn (du velger selv om du har råd til å ta ut litt lenger permisjon mot litt lavere inntekt i denne perioden)

 

HVORDAN SØKER DU OM PERMISJON?
Viktig: Mor og far må søke på hvert sitt skjema, mor sender sitt etter uke 26 i svangerskapet, mens far ikke trenger søke på sin del før noen måneder mnd før han skal ut i permisjon. Søker han ikke, mister han permisjonsmuligheten sin og det er trist! Du må altså søke skriftlig om foreldrepenger. (Din arbeidsplass bestemmer om du enda får full lønn fra arbeidsgiveren din i stønadsperioden og de etterbetalt av NAV eller om du får pengene direkte fra NAV.)  Og det er her den lille store jungelen med papirer åpenbarer seg;
1. Du søker på skjemaet ”Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel ” – NAV 14-05.09.
2. For at NAV skal kunne beregne hva du skal få, er det i tillegg nødvendig at arbeidsgiveren din fyller ut blanketten “Inntektsopplysninger for arbeidstaker” – NAV 08-30.01.

 

HVORDAN VET DU HVILKEN INNTEKT DU HAR I PERMISJON?
Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Jeg sjekket rundt regna hva dette innebærer for oss et par som tjener rundt 400.000 ordinært; Da får mor/far 8728 kr per uke i foreldrepenger, og foreldre- og svangerskapspenger utbetales etterskuddsvis (skal være på konto innen siste virkedag i måneden). Du hever med andre ord ordinær lønn om du tar ut 100% permisjon over de 47 ukene, men vær obs på at NAV betaler ukentlig og ikke følger lønnsdatoene til arbeidsplassen om det er den ordningen din arbeidsgiver benyter seg av direkte.

NB! Du kan strekke perioden med foreldrepenger utover i tid ved å kombinere arbeid med foreldrepenger. Klikk her for mer informasjon.

 

MEN..HVA MER FERIEPENGER DET KOMMENDE ÅR?

Arbeidstakere har også rett til feriepenger av foreldrepengene. Dere får som foreldre til sammen feriepenger for de 12 første ukene når dere tar ut 100 prosent foreldrepenger. Tar mor ut de første 12 ukene, er det bare hun som får feriepenger. Dette, kjære leser, betyr at det ikke bilr store feriebudsjettet etter en slik permisjon, så spar opp det du kan både av penger og faktiske feriedager i god tid om mulig!

 

 

TO BEGREP DET KAN VÆRE GREIT Å VITE OM:

1. Svangerskapspenger, gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.

2. Kontantstøtte, kan gis for barn mellom ett og tre år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Støtten kan tidligst gis fra måneden etter at barnet har fylt ett år og kan maksimalt gis til og med måneden før barnet fyller tre år, dvs. maksimalt i 23 måneder

 

HER FINNER DU SKJEMAVEIVISEREN TIL NAV;

Alt av søknader til NAV sendes idag inn via  førstesiden www.nav.no >Finn skjemaer, nederst til venstre. Gå inn på privatperson og søk på ” foreldrepenger”. Da får du videre beskjed om hva slags info og evt vedlegg som må med.  Tilslutt må søknaden printes ut m/en forside, fordi alt skal til scanning..  NAV nå er kommet til et halvelektronisk system for saksbehandling.

 

Visste du at?

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

3 thoughts on “Guide til svangerskapspermisjon og fedrekvote hos NAV

 • Pingback: 47 uker – 12 uker = imorgen | mariesme.no

 • 20. March , 2015 at 19:07
  Permalink

  TAKK!
  Det med feriepenger hadde kommet som den bomben om jeg ikke hadde lest akkurat denne siden!

 • 20. October , 2017 at 11:10
  Permalink

  Det stemmer ikke at de seks ukene etter fødsel er en del av svangerskapspermisjon. Dette kalles fødselspermisjon og er noe annet :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *