Guide til nye hjemmesider

Siden jeg ofte plaprer i vei om det O så store internett, får jeg en del henvendelser om hvordan man lager hjemmesider/hva man må huske på. De fleste vil ha det utført (gratis og) effektivt, og ikke alle har gjort seg opp konkrete tanker om hvorfor de ønsker et nettsted. Jeg har en stund jobbet med en bestillerguide til nye hjemmesider, men fikk plutselig tips om at www.nettredaktor.no (v/Nina Furu) har alt du trenger – så da tipser jeg gjerne videre!

Disse punkter hører så hjemme i det endelige kravspekket/bestillingen:

 1. Hva har dere fra før? Detaljer som hva selskap/produkt heter, eksisterende grafiske profiler, evt. hjemmesider idag (hva funker/funker ikke her?), noen linjer om selskapet/målgruppen, evt. premfriftsplan, økonomiske rammer, kontaktpersoner for f.eks innholdsoppdatering samt tanker om hva de nye sidene skal oppnå (hva er de ulike strategiene til selskapet?) hører hjemme i kravspekket.
 2. Innhold/skal du ha publiseringsløsning/hvem skal oppdatere sidene etter at de er lansert? Med innholdet menes rett og slett det nettstedets lesere ser på sidene. Både innhold og form/design/funksjonalitet på sidene påvirkes av deres webstrategi (en kort beskrivelse av konseptet for deres sider, gjerne med endelige wireframes og eksempeltekster/bilder) NB! Målgruppen er veldig sjelden deg selv, men mange bygger innhold som at det var det. NB 2! Mange bedrifter lider av nyhetssyken; det du anser som nyeht er kanskje ikke superviktig for den som besøker nettstedet dit, den personen som oppsøker sidene for kontaktinformasjon og referanser heller enn nyhet om f.eks styremøtet forrige uke.
 3. Så til det jeg har mest erfaring fra: Tekster skrevet for nettsider! Både form og vinkling skiller seg her fra tradisjonelle tekster; kort, konsis og fengende fra første stund er stikkord.
 4. Design: Hvordan skal sidene se ut?
 5. Domene: adressen til siden din. (For eksempel www.mariesme.no.)
 6. Webhotell: For at andre skal ha tilgang til sidene dine, må sidene ligge på en server du kjøper eller gjennom å leie leie plass på et webhotell.
 7. Implementering av design/plattform – hvem tar seg av det tekniske bak?

Eksempel 1 på hva du bør lese på nettredaktoren.no, strategi:

De vellykte nettstedene er de som har forankring i bedrinftens øvrige strategier, spiller sammen med bedriftens øvrige medietiltak og har et klart konsept. Disse tingene må du vite før du starter:
 • Målsetting : Hva er målet med å opprette nettstedet?
 • Konsept : Hvordan skal webmediet benyttes til å oppnå disse målene?
 • Målgruppe : Hvem retter nettstedet seg mot?
 • Budskap : Hva skal man kommunisere til målgruppen?
 • Konkurransefortrinn : Hva skal få målgruppen til å komme til nettstedet/foretrekke nettstedet fremfor konkurrentenes nettsteder?

Eksempel 2 på hva du bør lese på nettredaktoren.no: Hvordan skrive for web

Les og lær!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *