Den lange veien hjem, 2

En forsinkelse på 50 timer i et fremmed land som også medfører nye tilknytningsbilletter, tapt arbeidstid og behov for mer penger på stedet, kompenseres med den nette sum av 500,- fra Apollo og et stort manko på mat, drikke og søvn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *