Spør meg hvor stolt jeg er!

Pappan min  er sterkest…ihvertfall smartest!

 

BEDRIFTEN D`LIVER er etablert ved UiT for å hjelpe legemiddelselskapene til å gjøre den nye generasjonen medisiner, såkalte biofarmsøytika, mer effektive.

– Biofarmasøytika kan brukes til for eksempel å angripe kreftceller på nye måter. De kan også brukes som vaksine mot sykdommer som det hittil ikke finnes vaksiner mot, som malaria og HIV/AIDS, forteller gründer og professor Bård Smedsrød til uit.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *